Odwiedzin strony:

Obecnie na stronie:

Cmentarz

Kancelaria parafialna » Cmentarz

ZASADY OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ NA CMENTARZU:

 

Z dniem 1.06. 2011 wprowadzono opłaty za dzierżawę miejsca na cmentarzu:

 

  • Groby ziemne

Okres ponownej 20-leniej dzierżawy liczy się od ostatniego pochówku w danym grobie:

Opłacie za dzierżawę  podlegają  groby, w których ostatni pochówek miał miejsce 20 lat temu lub wcześniej.

 

Groby, w których ostatni pochówek miał miejsce w 2010 lub 2011 roku:

    • podlegają opłacie za dzierżawę, jeśli poprzedni pochówek w tym grobie  miał miejsce 20 lat temu lub wcześniej
    • jeśli poprzedni pochówek miał miejsce mniej niż 20 lat temu, grób w dniu wprowadzenia opłat(1. 06. 2011) nie podlega opłacie, a czas dzierżawy liczy się od tego (przedostatniego) pochówku

 

Data nowej opłaty za powyższe groby będzie liczona od  1.06. 2011.

 

Opłacie za dzierżawę podlegają  nowe groby  powstałe od 2010 roku.

 

W stosunku do pozostałych grobów przyjęto zasadę, że okres 20-letniej dzierżawy  liczy się od ostatniego pochówku. Przykładowo  dzierżawę grobu, w którym ostatni pochówek(na dzień wprowadzenia opłat) miał miejsce w 1995 r.  należy przedłużyć  w 2015 roku. 

 

  • Grobowce

Okres  ponownej 20-letniej dzierżawy liczy się od pierwszego pochówku w tym grobowcu.

 

Opłacie za dzierżawę miejsca (przedłużenie dzierżawy)  podlegają  grobowce, w których pierwszy pochówek miał miejsce 20 lat temu lub wcześniej, czyli przed 31. grudnia 1990 (w przypadku grobowców, w których nie nastąpił jeszcze pochówek, lata liczą się od daty powstania grobowca).

 

Grobowce, w których ostatni pochówek miał miejsce w 2010 lub 2011 roku, podlegają opłacie za dzierżawę miejsca, jeśli pierwszy pochówek miał miejsce 20 lat temu lub wcześniej.  

 

Datę nowej opłaty za wymienione grobowce będzie liczona od  1. 06. 2011.

 

W stosunku do pozostałych grobowców przyjęto zasadę, że okres 20 letniej dzierżawy  liczy się od pierwszego pochówku, np. dzierżawę miejsca pod grobowiec, w którym pierwszy  pochówek miał miejsce w 1994 r.,  należy przedłużyć  w 2014 roku.

 

Wszystkie powyższe opłaty w uzasadnionych przypadkach można wnosić w ratach.

 

Opłata obowiązuje również przy budowie pomnika, betonowej oblamówki grobu i przebudowy pomnika na istniejącym już fundamencie. Pobiera się też dodatkową opłatę przy pochówku osób, które nie były zameldowane na terenie naszej Parafii.