Odwiedzin strony:

Obecnie na stronie:

Informacje dla narzeczonych

Kancelaria parafialna » Informacje dla narzeczonych

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

 

Do spisania protokołu przedmałżeńskiego należy się zgłosić na 2-3 miesiące przed ślubem(rezerwacji dnia i godziny ślubu można dokonać wcześniej)

 

  • Należy przedłożyć następujące dokumenty:

metryki chrztu świętego - w przypadku chrztu poza naszą Parafią (są one ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia)

dowody osobiste

świadectwa z religii (indeksy katechizacji)

świadectwo z bierzmowania (jeżeli faktu bierzmowania nie odnotowano na metryce chrztu)

zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego(w 3 egz.)